FAQ

 1. Na koji način mogu da stupim u kontakt sa vama?
  Možete nas kontaktirati putem naših telefona, web forme ili elektronske pošte.
 2. Da li vaša organizacija i logistika transporta pokriva ceo svet?
  Da, za Vas možemo organizovati transport robe iz bilo kog mesta na svetu i ka bilo kojoj lokaciji na svetu.
 3. Da li možete robu da preuzmete sa zadate lokacije i isporučite je na moju lokaciju?
  Da, potrebno je da nam date precizne podatke o mestu iz koga se roba transportuje i mestu koje je odredište pošiljke. Takodje potrebna nam je sva prateća dokumentacija za robu koja se prevozi.
 4. Da li može moja pošiljka da bude osigurana i na koliko?
  Moguće je Vašu pošiljku osigurati u nekoj od osiguravajućih kuća a iznos tog osiguranja zavisi od procenjene vrednosti pošiljke odnosno transporta.
 5. Da li vi možete da se pobrinete za pakovanje pošiljke?
  Da, u dogovoru sa Vama mi možemo preuzeti na sebe obavezu da pravilno zapakujemo vašu pošiljku.
 6. Šta je obračunska težina pošiljke? ("kubiranje" robe)
  To je jedinica mere izražena u Kg, a služi za naplatu avio vozarine. U obzir se uvek uzima volumen pošiljke i to u odnosu 1:6 (1lit.=6dm3), odnosno ukupan volumen robe u cm3 deli se sa 6000. Ukoliko je rezultat veći od stvarne težine, onda se on, a ne stvarna težina uzima kao obračunska težina za naplatu. Ukoliko je rezultat manji onda se za obračun uzima stvarna težina pošiljke.
 7. Da li je moguć transport kućnih ljubimaca i koja je procedura?
  Da, transport kućnih ljubimaca je moguć i to u specijalnim kavezima koji obezbedjuju sigurnost životinja tokom celog puta. Potrebna je i dokumentacija za izvoznu i uvoznu proceduru. Obavezno je uverenje koje izdaje veterinarska služba i potvrda o vakcinaciji ne starija od 7 dana a carina ovakvim transportima daje visok prioritet.
 8. Da li radite pošiljke na "suvom ledu"?
  Da, specijalizovani smo za tu vrstu pošiljaka. Najčešće se na taj način šalju izuzetno osetljive pošiljke dijagnostičkih uzoraka koje sve vreme transporta zahtevaju odredjenu nisku temperaturu.
 9. Da li organizujete transport umetničkih dela i antikviteta?
  Da, organizujemo ovakve vrste transporta uz odredjene saglasnosti i dozvole koje izdaju nadležna ministarstva. Neophodna je tačna specifikacija pomenute robe kao i njeno adekvatno pakovanje.
 10. Da li organizujete transport svežeg voća i povrća?
  Moguće je organizovati i ovakvu vrstu transporta uz obaveznu saradnju sa RCM-om u sklopu koga se nalaze hladnjače neophodne za održavanje ispravnosti lako kvarljive robe.
 11. Da li vaš kamionski transport podrazumeva "TIR" sertifikat?
  Da svi kamioni koji transportuju naše pošiljke poseduju "TIR" sertifikat koji im omogućuje brz i bezbedan prelazak medjunarodnih državnih granica.