Kontakt

Adresa

"Express Cargo" d.o.o.
Zgrada RCM-a A1 i A2
Aerodrom Beograd
11180 Beograd, Srbija

Telefoni

+381 (11) 22.86.291
+381 (11) 22.86.292
+381 (64) 82.08.703

Fax

+381 (11) 22.86.292

Za uvozne pošiljke možete nas kontaktirati na: import@express-cargo.com

Za izvozne pošiljke možete nas kontaktirati na: export@express-cargo.com

Generalni direktor

Aleksandar Milin
Mob: (+381) 064.82.08.700
aleksandar@express-cargo.com

Finansijski direktor

Marina Milin
Mob: (+381) 064.82.08.704
marina@express-cargo.com

Menadžer Operative

Luka Milošević
Mob: (+381) 062.80.08.711
luka@express-cargo.com

Carinski deklarant

Nenad Veljković
Mob: (+381) 062.80.08.709
nenad@express-cargo.com